Gdyby wszystkie marzenia się spełniały, świat byłby szary ...

Temat: Projekt streetlaw
KONSPEKT ZAJĘĆ
1. Przywitanie oraz przedstawienie się,
(sprawdzenie obecności, przedstawienie się uczestników KNPC HUMANITAS)

2. Wprowadzenie do tematu,
(przybliżenie podstawowych pojęć, które będą używane na lekcji)

- burza mózgów dla uczniów
- gra edukacyjna

3. Przybliżenie zagadnień praw człowieka,
(część merytoryczna)

- praca z tekstami,
(streszczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10.XII.1948r.
czy konwencje, takie jak Konwencja Praw Dziecka, Konwencja o Prawach
Politycznych Kobiet, oraz artykuły z gazet zawierające przykłady łamania
praw człowieka)
- podanie innych przykładów łamania praw człowieka, oraz ważniejszych
aktów normatywnych regulujących ów prawa i instytucji z nimi
powiązanych
- sposoby postępowania w przypadkach naruszeń praw człowieka w
kraju i poza nim

4. Podsumowanie zajęć,

- krótka rozmowa z uczniami sprawdzająca ich wiedzę,
- parę słów prowadzącego,

5. Zakończenie i podziękowanie.
Źródło: prawaczlowieka.fora.pl/a/a,14.htmlTemat: hospitacje
Czy nauczyciel ma prawo zażądać, aby na hospitację przyszedł v-ce dyrektor a nie dyrektor?
Napiszę dokładniej o co chodzi. Miałam swojego czasu zatarg z dyrekcją o moje własne dziecko. Od tego czasu, ilekroć mam hospitację zawsze dyrektor twierdzi, że jest coś nie tak. Argumenty są "durne"., ale wszelka dyskusja nie ma sensu. W ubiegłym roku podczas hospitacji prowadziłam lekcje w oparciu o konspekt, który został wyróżniony w konkursie. Wiem, że zrobiłam to dobrze, a dyrekcja oczywiście skrytykowała. W tym roku wpisała mnie 3 razy na hospitację. Nie chcę, aby sutuacja się powtórzyła, bo wiem że będzie się czepiać.
Czy mogę zażądać kogoś innego, co mam ewentualnie zrobić?
Poradźcie, proszę.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2424


Temat: Nowe witryny internetowe
Ruszył policyjny serwis dla dzieci

Policyjny serwis edukacyjny przeznaczony zarówno dla najmłodszych, jak również rodziców i nauczycieli, stworzony w ramach programu "Z Pyrkiem bezpieczniej", został otwarty.

Koncepcja utworzenia takiego serwisu powstała jako odpowiedź na to, iż dzieci coraz częściej wybierają internet jako źródło wiedzy i zabawy. Najmłodsi sami niejednokrotnie potwierdzali, iż lubią "buszować" w sieci, w trakcie organizowanych przez policję spotkań.

Pyrkowa kraina to część dla pociech, w której zamieszczone są interaktywne gry, mające zachęcać nie tylko do zabawy, ale również do nauki. Mają one za zadanie rozwijać umiejętność logicznego myślenia, ćwiczyć spostrzegawczość, refleks oraz uczyć postępowania według ustalonych norm i zasad. Gospodarzem na stronie jest sierżant Pyrek - maskotka wielkopolskiej Policji, stworzona w 2003 roku przez dzieci dla dzieci.Co istotne, policyjny portal nie edukuje jedynie w zakresie bezpieczeństwa lub prawa. Dzieci znajdą w nim wiele ciekawych materiałów, w których wyjaśniono, np. jak zbudowana jest nasza planeta lub dlaczego tygrys ma paski.

Portal tworzą również same dzieci. W dziale biblioteczka można znaleźć opowiadania i wierszyki, natomiast w galerii znajduje się zbiór najciekawszych prac plastycznych przesłanych przez najmłodszych.

Serwis przeznaczony jest również dla dorosłych - rodziców i nauczycieli, którzy w dziale kraina dorosłych znajdą:

* konspekty lekcji, artykuły dotyczące takich zagadnień, jak bezpieczeństwo, rozwój, edukacja itp.
* porady specjalistów dotyczące bezpieczeństwa dziecka i osoby dorosłej,
* filmy prewencyjne.

Na stronie znajdziemy również aktualne informacje o spotkaniach, wydarzeniach i konkursach z udziałem sierżanta Pyrka organizowanych przez komendę wojewódzką Policji w Poznaniu.

http://pyrek.wielkopolska.policja.gov.pl
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=99


Temat: Polscy uczniowie unikają szkolnych toalet
Polscy uczniowie unikają szkolnych toalet

Prawie 60 proc. polskich uczniów narzeka na stan szkolnych toalet - wynika z badania przeprowadzonego w czterech europejskich krajach. Od kwietnia rusza program "Higiena z klasą", którego patronem jest m.in. Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Aż 58 proc. ankietowanych polskich uczniów uważa, że szkolne toalety są bardzo złe lub niezbyt dobre. Niemal jedna trzecia (29 proc.) korzysta z toalety szkolnej zaledwie raz lub dwa razy w tygodniu, a 7 proc. nie robi tego nigdy. Ponad połowa (56 proc.) narzeka na permanentny brak papieru toaletowego, a 63 proc. twierdzi, że nie ma czym osuszyć rąk po umyciu.

Trzy czwarte badanych uczniów unika toalet w szkole i woli zaczekać na możliwość skorzystania z toalety w domu lub u kolegi, a 45 proc. z nich wstrzymuje się cały dzień przed załatwieniem potrzeb fizjologicznych.

W badaniu przeprowadzonym przez United Minds Sweden ze Sztokholmu, wykorzystano ankietę ilościową wysyłaną pocztą elektroniczną do dzieci (7-19 lat) i rodziców z Finlandii, Polski, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Uczestniczyło w nim 4350 osób, w tym 1117 respondentów z Polski.

Od kwietnia rusza program edukacyjny "Higiena z klasą", mający na celu poprawę warunków sanitarnych w polskich szkołach. Akcja jest skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów w całej Polsce. Ma na celu polepszenie warunków higienicznych panujących w szkołach i jednocześnie edukację uczniów w zakresie przestrzegania higieny oraz odpowiedzialnego korzystania z toalet. Duży nacisk w programie zostanie też położony na edukację ekologiczną.

Szkoły, które przystąpią do programu, otrzymają od organizatorów specjalny pakiet zawierający opracowane przez pedagogów konspekty zajęć dwóch godzin wychowawczych poświęconych problemom ekologii oraz higieny, plakaty promujące akcję oraz naklejki edukacyjne.

Akcję wspiera m.in. Komitet Ochrony Praw Dziecka. "Zawsze chętnie obejmujemy patronatem ciekawe, mądre akcje, przedsięwzięcia, mające na celu poprawę losu dzieci. Obecnie objęliśmy patronatem akcję +Higiena z klasą+, ponieważ jest skierowana do uczniów i nauczycieli szkół w całej Polsce, a ma na celu edukację uczniów" - podkreśliła w rozmowie z PAP Magdalena Stachowiak z KOPD.

Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził w maju i listopadzie ubiegłego roku kontrole stanu szkolnych toalet. Odsetek szkół - z właściwym stanem technicznym pomieszczeń; z zachowaniem czystości i porządku; z dostępem do bieżącej, ciepłej wody, mydła, ręczników papierowych, suszarek do rąk czy papieru toaletowego - wynosił w maju 77,2 proc., a w listopadzie 86,2 proc.

źródło:http://wiadomosci.onet.pl/2147765,11,polscy_uczniowie_unikaja_szkolnych_toalet,item.html
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=7452


Temat: Warunki pracy we Włoszech
Warunki pracy we Włoszech konspekt prezentacji


Praca cudzoziemców
We wrześniu 2006 Włochy otwarły rynek dla wszystkich obywateli krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r.

Pobyt
11 kwietnia 2007 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące pobytu obywateli UE, w tym obywateli polskich i ich rodzin na terenie Włoch.
Obywatele UE, mogą przebywać na terenie Włoch do 3 miesięcy bez żadnych formalności, pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu (paszport, dowód osobisty)
Jeśli pobyt ma być dłuższy, niż 3 miesiące, obywatel polski jest zobowiązany do uzyskania meldunku (residenza) w urzędzie miasta/gminy (Comune) swojego pobytu.

Formalności

Pracodawca włoski nie musi czekać na uzyskanie pozwolenia zatrudniając pracownika z Polski lub z innego kraju członkowskiego, przyjętego do Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku.

Formalności

Po zatrudnieniu obcokrajowca włoski pracodawca jest zobligowany do zgłoszenia pracownika w lokalnym zakładzie społecznym (INSP)

Formalności

Pracownik powinien jak najszybciej postarać się o numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale)-niezbędny dokument do zawarcia umowy o pracę i założenia konta bankowego.
Uzyskanie numeru podatkowego- po okazaniu paszportu w regionalnym urzędzie skarbowym.

Umowa o pracę
We Włoszech umowa o pracę zawierana jest zazwyczaj na czas nieokreślony.
Umowa musi posiadać formę pisemną.
Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom na piśmie informacje dotyczące warunków zatrudnienia.
Kopia podpisanej umowy powinna zostać dostarczona pracownikowi w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia pracy.
Kto jest poszukiwany?

Największe zapotrzebowanie jest na:
personel medyczny
wykwalifikowane pielęgniarki
lekarzy różnych specjalności

Kto jest poszukiwany?Sporo ofert również w
branży gastronomicznej,
branży turystycznej,
branży rolniczej,
pomoc domowe, ogrodnicy.
Gdzie i kiedy?
We Włoszech zdecydowanie najłatwiej
o pracę w okresie sezonowym,
w północnych Włoszech - w winnicach i sadach oraz w branży gastronomiczno-hotelarskiej;
w południowych Włoszech - na plantacjach warzyw i owoców oraz w branży gastronomiczno-hot;
na terenie całych Włoch - pomoce domowe, opiekuni osób starszych, ogrodnicy itp..

Warunki pracy
Czas
Zarobki
Urlopy
Ubezpieczenia

Godziny pracy
Najczęściej pracuje się 40 godzin tygodniowo, czas pracy wraz z nadgodzinami nie może przekroczyć 48 godzin.
Zwykle od godziny 9
W okolicach południa przerwy obiadowe
Przykładowe zarobki
Pomoc domowa - 400-700 euro
Opiekunka do dziecka - ok 700 euro miesięcznie; praca 4 godziny dziennie 5 dni w tygodniu;
Pielęgniarka w prywatnej klinice - ok 1,3-2 tys. euro miesięcznie;
Lekarz - ok. 1,5 tys. euro miesięcznie;
Robotnik budowlany pracujący na czarno - ok 50-100 euro dziennie.

Uznawanie dyplomów
Wymagana dokumentacja (w oryginale)
Podanie
dichiarazione di valore in loco(krótkie oświadczenie potwierdzające autentyczność i zgodność z prawem wszystkich przedstawionych dokumentów) wystawione przez włoskie Przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce
Urlopy
Wypoczynkowy
Chorobowy
Macierzyński
Dni wolne od pracy
Urlop wypoczynkowy

Każdy pracownik zatrudniony na cały etat uprawniony jest do 4 tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku.
Urlop chorobowy
Pracownik musi poinformować pracodawcę o niezdolności do pracy w pierwszym dniu swojej nieobecności i w ciągu dwóch dni przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie zarówno swojemu pracodawcy, jak i instytucji ubezpieczeniowej.
Stan zdrowia pracownika może zostać sprawdzony przez uprawnioną osobę.
Urlop macierzyński
Kobietom przysługuje prawo do opuszczenia pracy na 2 miesiące przed porodem i do korzystania z urlopu macierzyńskiego jeszcze przez 3 miesiące po porodzie.
W przypadku adopcji dziecka do 6 roku życia jednemu z rodziców adopcyjnych przysługuje 3 miesięczny urlop, w czasie którego otrzymują 80% podstawowego wynagrodzenia.

System ubezpieczeń


W przypadku legalnej pracy pracodawca odprowadza składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Przydatne adresy

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie www.infopolonia.it
Konsulat Generalny RP W Mediolanie www.milanokg.it
Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie www.consolatopolacco.it
Źródło: stosunkiath.fora.pl/a/a,281.html
Szablon by Sliffka (© Gdyby wszystkie marzenia się spełniały, świat byłby szary ...)